Phòng giường tầng

Giá từ 210,000 /đêm

15 m2

Không

1 Phòng ngủ

3 Giường tầng

Chi tiết phòng

Phòng Standard Giường Double hoặc Twin

Giá từ 850,000 /đêm

27 m2

Hướng nội ô

1 Phòng ngủ

1 01 Giường đôi hoặc 02 giường đơn

Chi tiết phòng

Phòng Superior Giường Double hoặc Twin

Giá từ 985,000 /đêm

28 m2

City view

1 Phòng ngủ

1 02 giường đơn hoặc 01 giường đôi

Chi tiết phòng

Phòng Superior Giường Triple

Giá từ 1,246,000 /đêm

30 m2

Hướng sông

1 Phòng ngủ

1 Giường đôi, 1 Giường đơn

Chi tiết phòng

Phòng Deluxe giường đôi

Giá từ 1,133,000 /đêm

40 m2

City view

3 Phòng ngủ

1 Giường đôi

Chi tiết phòng

Phòng Superior Gia đình

Giá từ 1,495,000 /đêm

35 m2

Hướng sông

1 Phòng ngủ

2 Giường đôi

Chi tiết phòng

Phòng Deluxe Gia đình

Giá từ 1,903,000 /đêm

40 m2

Hướng sông

1 Phòng ngủ

2 Giường đôi

Chi tiết phòng

Căn hộ gia đình hướng sông

Giá từ 2,243,000 /đêm

50 m2

River view

1 Phòng ngủ

2 Giường đôi

Chi tiết phòng