Thông tin

VỊ TRÍ

Khách sạn An Phú

THỜI GIAN

Bắt đầu:

Kết thúc:

Giá:

20% /

Liên hệ

ĐIỆN THOẠI

0848 010 088

ĐỊA CHỈ

Số 185, đường 30/4, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

25
Tháng 11 2018

Khuyến mãi Mừng khai trương